1. Бишкек шаарынын, Дэн Сяопина көчөсү, №4 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны С.Т. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

2. Бишкек шаарынын, Курманжан Датка көчөсү, №280 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны Б.А. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

3. Бишкек шаарында жайгашкан соода борборунун аймагында (Ош базардын жанында) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны М.П. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

4. Бишкек шаарынын, Тоголок Молдо көчөсү, №36 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны Т.Н. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

5. Бишкек шаарынын, Ахунбаев көчөсү, №115 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны Б.А. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды; 

6. Банктык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн, тагыраак улуттук валютанын эскирген банкноталарды жарактуу улуттук валютанын банкноталарына алмаштырбагандыгынын үчүн коммерциялык банктын кассири А.Ш. 20 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды.