Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өткөн эл аралык электрондук акча системалар реестринде «W1 Kazakhstan» жоопкерчилиги чектелген шериктик катталды. 

Эл аралык электрондук акча системасынын оператору «W1 Kazakhstan» жоопкерчилиги чектелген шериктик Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өттү. Реестрде 5003100717 каттоо номери ыйгарылган.