2018-жылдын 13-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10280716 

500 000,00 

10,00%  

16.07.2018 

16.07.2028 

16.01.2019 

16.07.2019 

16.01.2020 

16.07.2020 

16.01.2021 

16.07.2021 

16.01.2022 

16.07.2022 

16.01.2023 

16.07.2023 

16.01.2024 

16.07.2024 

16.01.2025 

16.07.2025 

16.01.2016 

16.07.2026 

16.01.2027 

16.07.2027 

16.01.2028 

16.07.2028