Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 14-майында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.