2018-жылдын 15 майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180523 

1 000 000,0 

16.05.2018 

23.05.2018 

BD004180613 

600 000,0 

16.05.2018 

13.06.2018 

BD013180815 

500 000,0 

16.05.2018 

15.08.2018