2018-жылдын 16-мартында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05230319 

800 000,00 

7,00% 

19.03.2018 

19.03.2023 

19.09.2018 

19.03.2019 

19.09.2019 

19.03.2020 

19.09.2020 

19.03.2021 

19.09.2021 

19.03.2022 

19.09.2022 

19.03.2023