2017-жылдын 7-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВлар боюнча өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен тиешелүүлүгүнө жараша 3-айлык МКВлардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине жана 12-айлык МКВлардын аукциону кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.