2017-жылдын 08-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07241211 

300 000,00 

12,00%  

11.12.2017 

11.12.2024 

11.06.2018 

11.12.2018 

11.06.2019 

11.12.2019 

11.06.2020 

11.12.2020 

11.06.2021 

11.12.2021 

11.06.2022 

11.12.2022 

11.06.2023 

11.12.2023 

11.06.2024 

11.12.2024