2017-жылдын 14-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171122 

1 000 000,0 

15.11.2017 

22.11.2017 

BD002171129 

500 000,0 

15.11.2017 

29.11.2017 

BD004171213 

500 000,0 

15.11.2017 

13.12.2017 

BD013180214 

500 000,0 

15.11.2017 

14.02.2018