2017-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03201016 

200 000,00 

9,00% 

16.10.2017 

16.10.2020 

16.04.2018 

16.10.2018 

16.04.2019 

16.10.2019 

16.04.2020 

16.10.2020