Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталарын 2017-жылдын 9-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 340,00 млн. сомду түзгөн.