2017-жылдын 11-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07240814 

600 000,00 

12,00%  

14.08.2017 

14.08.2024 

14.02.2018 

14.08.2018 

14.02.2019 

14.08.2019 

14.02.2020 

14.08.2020 

14.02.2021 

14.08.2021 

14.02.2022 

14.08.2022 

14.02.2023 

14.08.2023 

14.02.2024 

14.08.2024