Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 17-июлунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн.