2017-жылдын 17-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA03200717 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,09 

Баасы (сом) 

94,79 

Чыгаруу күнү 

17.07.2017 

Төлөө күнү 

17.07.2020