2017-жылдын 18-майында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.