2017-жылдын 21-апрелиндеги кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна, байланыштуу өткөрөлбөгөн катары таанылды.