2017-жылдын 24-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02190424 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

9,93 

Баасы (сом) 

96,58 

Чыгаруу күнү 

24.04.2017 

Төлөө күнү 

24.04.2019