2017-жылдын 16-февралындагы кредиттик аукцион катышуучулар аукциондун параметрлерине туура келбегендигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.