> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

№ 

Сатып алуунун аты 

Сатып алуу жөнүндэ маалымат 

Сатып алуунун статусу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын объекттеринде орнотулган желдеткичтер системасын техникалык тейлөө жана ремонттон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот. Атайы жана тиричилик кондиционерлерди техникалык тейлөө, оңдоо иштери, монтаждоо жана демонтаждоо боюнча иштер; 

№2 лот. Зоналык кондициялоо системасын техникалык тейлөө, оңдоо иштери, монтаждоо жана демонтаждоо боюнча иштер. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 27-февралынын саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 22-февралында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 2-мартынын саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 2-мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сатып алуу өткөрүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дизайнерлер кызмат көрсөтүүсүн сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Техникалык документтер 2018-жылдын 8-февралында саат 15:00 чейин берилет. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 12-февралында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө же jmalikov@nbkr.rg электрондук дареги боюнча сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.rg электрондук дареги боюнча кайрылууга болот. 

Сатып алуу өткөрүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматтык иште пайдалануу үчүн каралган автоунааларын техникалык тейлөө жана ремонттон өткөрүү кызматтарын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт: 

1-лот боюнча автоунаалардын маркасы «Т-Л-Круизер 100», «Т-Л-Круизер 100» бронд., «Т-Л-Круизер 200» брондолгон, «Т-Л-Круизер Прадо», «Т-Камри 30», «Т-Камри 35», «Т-Камри 50», «Т-Хайс». 

2-лот боюнча автоунаалардын маркасы «Ниссан Икстрейл», «Ниссан Урван», «Фольксваген Пассат», «Фольксваген Бора», «ГАЗ-Соболь» чүмбөттөлгөн жүк ташыгыч, «Мерседес Бенц» жүк ташыгыч. 

Документтер 2018-жылдын 6-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 30-январында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «9» февралында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «9» февралында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

1-Лот жана 2-Лот боюнча жеңүүчү катары«Продрайв» ЖЧКсы аныкталган (юридикалык даерги: Бишкек ш., Панфилов  атындагы көчө 119). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы англис тилинен орусчага жана орус тилинен англисчеге оозеки түрүндө которуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык республикалык конкурс өткөрөт.  

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 8-декабрында жарыяланган. 

Сынактык документтер Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча 2017-жылдын 19-декабрынын саат 17:00 гө чейин берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 15-декабрында саат 14:00 дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 22-декабрынын саат 14:00 гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар 2017-жылдын 22-декабрынын саат 14:00 дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Global One Translation» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Аламедин-1 мкр-ну 31). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы расмий басылмаларын кыргыз, орус жана англис тилдеринде калыпка салып (верстка) жана басып чыгаруу боюнча төмөнкү 5 лоттон турган конкурс өткөрөт:   

1-лот “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2017-жыл үчүн жылдык отчету” басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

2-лот “Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет” басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

3-лот “Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми” басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу;  

4-лот “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары” басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

5-лот - Улуттук банктын илимий эмгектерин калыпка салуу (электрондук гана версиясы). 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 8-декабрында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 19-декабры саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, №101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 15-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, №101 дареги боюнча саат 15:00 дө өтөт.  

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 22-декабрында саат 15:30 га чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 22-декабрында саат 15:30да ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

« M-Maxima » ЖЧКсы №1-чи лот, №2-чи лот, №3-чү лот, №4-чү лот, №5-чи лот боюнча жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Тыныстанова атындагы көчө 197/1). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыктар болгон тараптарды көп функцианалдуу «Konica Minolta 454e» жабдуусун сервисттик колдоого алуу боюнча баа котировкасына катышууга чакырат.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 1-декабрында жарыяланган. 

Сунуштар 2017-жылдын 11 декабрдын саат 10 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын “Экспедиция” бөлмөсүнө «Konica Minolta 454e» жабдуусун сервисттик колдоого алуу боюнча котировкалар” деп белгилөө менен тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн тиешелүү документтерди алуу маселеси боюнча + 996 (312) 66-91-25 телефонуна же ttajykanov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылууга болот. 

«KonicaMinolta454e» көчүрүп, көбөйтүп берүүчү жабдууну тейлөө кызмат көрсөтүүсү боюнча баа котировкасын (сунуштарды) салыштырып аныктоо жыйынтыгы боюнча “Арашан-Сервис” ЖЧКсы жеңүүчү катары таанылган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText лицензияларын техникалык колдоону улантуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрө ургандыгын жарыялайт. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 24-декабрында жарыяланган. 

Документтер 2017-жылдын 14-декыбрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 8-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 19-декабрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 19-декабрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«ЭйТи Сервис» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Москва ш., Большая Новодмитровская көчө 14/7). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle жана Symantec компанияларынын продукттарына лицензия боюнча техникалык колдоону сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт: 

№1-чи лот Oracle компаниясынын продукттарына лицензия боюнча техникалык колдоону сатып алуу; 

№2-чи лот Symantec компаниясынын продукттарына лицензия боюнча техникалык колдоону сатып алуу. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 24-ноябрында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 5-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 30-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу үчүн суроолор боюнча техникалык координаторго менен байланышуу керек. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 8-декабрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 8-декабрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эки лоттон турган Oracle жана Symantec компанияларынын продукттарына лицензия боюнча техникалык колдоону сатып алуу боюнча 2017-жылдын 24-ноябрында жайгаштырылган сынактын жыйынтыгы боюнча: 

«СофтЛайн Интернейшнл» ЖЧКсы «Oracle компаниясынын продукттарына лицензия боюнча техникалык колдоону сатып алуу» №1-чи лот боюнча жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., И.Раззаков атындагы көчө 19). 

ОсОО «Green Light» ЖЧКсы «Symantec компаниясынын продукттарына лицензия боюнча техникалык колдоону сатып алуу» №2-чи лот боюнча жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., С.Табышалиева атындагы көчө 57). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Системаны жөнгө салуу жана андан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн контролдоо" автоматташтырылган системасынын DLP модулунун техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 6-ноябрына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дарегинен алууга болот. 

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 27-октябрнда саат 14:00 дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Сынактык сунуштар 2017-жылдын 10-ноябрынын саат 14:00 гө чейин кабыл алынат. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 10-ноябрнда саат 14:00 дө ачылат. 

Бардык маселелер боюнча жооп алуу үчүн: +996 312 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Платформа Сервис» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Манаса пр. 97/1). 

10 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк ачык мейкиндикте: коммуникация саясатынын натыйжалуулугуна баа берүү» темасында илимий-изилдөө иштерин аткаруу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 25-августунда жарыяланган. 

Сынактык документтери 2017-жылдын 12-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.   

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 8-сентябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылууга болот.  

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 15-сентябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.   

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.   

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 15-сентябрында саат 14:00дө ачылат.  

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg  

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 25-августунда «Улуттук банк ачык мейкиндикте: коммуникация саясатынын натыйжалуулугуна баа берүү» темасында илимий-изилдөө иштерин аткаруу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга өткөргөн сынактын жыйынтыгын жарыялайт: 

- сынак жыйынтыгына ылайык «IG Consult» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталган (юридикалык дареги: Бишкек ш., Жибек Жолу проспекти 485)