> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

№ 

Сатып алуунун аты 

Сатып алуу жөнүндө маалымат 

Сатып алуунун статусу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Системаны жөнгө салуу жана андан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн контролдоо" автоматташтырылган системасынын DLP модулунун техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 6-ноябрына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дарегинен алууга болот. 

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 27-октябрнда саат 14:00 дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Сынактык сунуштар 2017-жылдын 10-ноябрынын саат 14:00 гө чейин кабыл алынат. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 10-ноябрнда саат 14:00 дө ачылат. 

Бардык маселелер боюнча жооп алуу үчүн: +996 312 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк ачык мейкиндикте: коммуникация саясатынын натыйжалуулугуна баа берүү» темасында илимий-изилдөө иштерин аткаруу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынактык документтери 2017-жылдын 12-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.   

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 8-сентябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылууга болот.  

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 15-сентябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.   

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.   

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 15-сентябрында саат 14:00дө ачылат.  

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg  

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 25-августунда «Улуттук банк ачык мейкиндикте: коммуникация саясатынын натыйжалуулугуна баа берүү» темасында илимий-изилдөө иштерин аткаруу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга өткөргөн сынактын жыйынтыгын жарыялайт: 

- сынак жыйынтыгына ылайык «IG Consult» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталган (юридикалык дареги: Бишкек ш., Жибек Жолу проспекти 485)