> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо боюнча ченемдик укуктук актылардын тизмеси 

 

Ченемдик документтин аталышы

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын башкармасынын
токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн

Банк ишин лицензиялоо жөнүндө жобо  

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтому менен кабыл алынган.

"Чет өлкө банкынын өз филиалына капитал катары акча каражатын бөлүү тартиби жөнүндө"жобо

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-2-(НПА) токтому менен кабыл алынган. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө  

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-4-(НПА) токтому менен кабыл алынган.