> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо боюнча ченемдик укуктук актылардын тизмеси 

 

Ченемдик документтин аталышы

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын башкармасынын
токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн

Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/7 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы № 54/10, 2008-жылдын 27-июнундагы № 25/6, 2009-жылдын 30-сентябрындагы № 39/6, 2010-жылдын 24-февралындагы № 3/6, 2010-жылдын 18-ноябрындагы № 85/2, 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/7, 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/9, 2012-жылдын 29-майындагы № 21/6, 2012-жылдын 16-ноябрындагы № 43/1, 2012-жылдын 27-декабрындагы № 51/2, 2013-жылдын 31-январындагы № 2/17, 2013-жылдын 13-февралындагы № 4/1, 2013-жылдын 24-апрелиндеги № 13/12, 2013-жылдын 23-октябрындагы № 39/10, 2014-жылдын 27-ноябрындагы № 53/8, 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/7, 2015-жылдын 4-майындагы № 26/9, 2015-жылдын 15- июлундагы № 38/1, 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/2, 2016-жылдын 30-мартындагы №15/2, 2016-жылдын 29-июнундагы №27/2, 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/7 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 

07.04.06 ж. № 34-06 ,  

21.01.08 ж. № 3-08, 

25.07.08 ж. № 81-08, 

01.12.08 ж. № 139-08.  

"Банк-резидент эместин өз филиалына капитал бөлүү тартиби жөнүндө" жобо

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 10-июнундагы № 31/1 токтому менен кабыл алынган. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм өлчөмү жөнүндө  

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-ноябрындагы № 48/7 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/5, 2015-жылдын 25-февралындагы № 13/8, 2016-жылдын 24-августундагы №35/5 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

03.12.07 ж. №112-07