> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Мамлекеттик программанын иш-чараларын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча ведомство аралык комиссиянын ишинин алкагында 2015-жылдын 4-сентябрында Мамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын жүрүшү тууралуу маалыматты уктуруу жагында Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Т.Д. Сарпашевдин катышуусунда кеңешме өткөрүлгөн. 

Кеңешменин протоколуна ылайык, Мамлекеттик программанын 2015-жылдын 1-3-чейректер ичинде ишке ашырылышы жөнүндө маалыматы даярдалып, ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн финансы жана кредит саясаты бөлүмүнө жөнөтулгөн.  

Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 24-июлундагы № 188 "Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө" мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" мыйзамынын 2-беренесин аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбоору даярдалган. Анда Кыргыз Республикасынын соода тейлөө ишканаларында товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө төлөмдөрдү кабыл алууга пос-терминалдарды милдеттүү түрдө орнотуу боюнча тизме жана критерийлер каралып, Экономика министрлигинде бул маселе тууралуу талкууло жүргүзүлгөн. 

Отчеттук мезгил ичинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол-кайгуул кызматынын автоунааларындагы мобилдик пос-терминалдары аркылуу 1 551,0 миң сом жалпы суммасында 3 432 төлөм өткөрүлгөн, бул II чейрекке салыштырмалуу тиешелүүлүгүнө жараша 60,0 жана 50,7 пайызга көп. 

2014-жылдын март айында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук Казыналык жана "Банктар аралык процессинг борбору" ЖАК менен биргеликте чек китепчелерине заманбап альтернатива жана колго иргөөнү автоматташтырылган эсепке алууга алмаштыруу сыяктуу "Бюджеттик каражаттарды алуучунун карты" долбоорунун алгачкы баскычы ийгиликтүү аяктаган. Мезгилдин акырына карата жүгүртүүгө 528 карт чыгарылып, август-сентябрь айларынын ичинде алар боюнча 56,0 млн сом жалпы суммасында 321 транзакция өткөрүлгөн.