Кайта келүү

Инспектрлөө башкармалыгы 

 

Банктардын жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин иши мыйзамдарга ылайык келишине жеринде барып инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзөт, банктык жана микрофинансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрүнүн укугун коргоого жана алардын финансы-кредит мекемелерине ишенимин арттырууга көмөктөшөт.