Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк камсыздоону каттоо эрежелери техникалык себептерге байланыштуу КРУБнын расмий сайтында кечирээк жайгаштырылат.