Дата новости: 28 сентябрь
2016-жылдын 29-сентябрынан баштап банктык операцияларды лицензиясы же күбөлүгү жок...
Дата новости: 26 сентябрь
2016-жылдын 26-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 6...
Дата новости: 23 сентябрь
Улуттук банктын жана төлөм системалары рыногунун өкүлдөрү жакынкы...
Дата новости: 22 сентябрь
Улуттук банктан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган ФКМ, төлөм...
Жаңылыктар
Дата новости: 29 сентябрь
29-сентябрда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү...
Дата новости: 28 сентябрь
29-сентябрда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды...
Дата новости: 28 сентябрь
Финансы министрлиги тарабынан октябрь айында МКВ жана МКО алдын ала чыгаруу көлөмү...
Дата новости: 27 сентябрь
27-сентябрда өткөрүлгөн Улуттук банктын ноталары боюнча аукциондун жыйынтыгы
Жаңылыктар